PBL-onderzoeksprogramma Regio Deals voor de brede welvaart 2019-2021

Tussentijdse inzichten 2020

Deze notitie biedt een overzicht van de voornaamste inzichten uit het PBL-onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor brede welvaart’ in de periode 2019-2020. Het PBL voert dit onderzoeksprogramma uit op verzoek van het ministerie van LNV ten behoeve vaan het Regio Dealbeleid. Het doel van het programma is te komen tot handelingsperspectieven hoe de brede welvaart kan worden bevorderd via beleid en die kennis tussentijds in te brengen in het Regiodealbeleid.

De inzichten in deze notitie zijn gebaseerd op drie PBL-studies, meerdere bijeenkomsten met het ministerie van LNV en individuele Regio Deals en het casestudy-onderzoek van 2019. Momenteel verzamelt het PBL nadere gegevens over het verloop van het regiodealbeleid in de praktijk, zowel wat betreft de inhoudelijke invulling als de governance van de Regio Deals. De resultaten daarvan verschijnen in 2021.

Lees verder