PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050: demografische veronderstellingen

Demografische veronderstellingen

In september 2019 is voor de zevende keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In dit artikel wordt ingegaan op de veronderstellingen van deze prognose:

  • de regionale variatie in geboorte, sterfte, immigratie en emigratie
  • over verhuizingen, die een belangrijke component vormen voor de gemeentelijke bevolkingsontwikkeling
  • over vier processen in de levensloop van mensen, ten behoeve van de prognose van de ontwikkeling van het aantal huishoudens.

De plattelandsgemeenten trekken weinig immigranten en de dynamiek van binnenlandse verhuizingen ligt hier laag. De gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan van kinderen ligt laag in gemeenten die relatief ver buiten de Randstad liggen. Het gaan samenwonen vertoont daarentegen weinig regionale variatie, terwijl in de grote steden paren vaker uit elkaar gaan dan op het platteland.

Lees verder

en lees ook het In 2035 zal 1 op de 5 gemeenten krimpen