cover-Panorama-Krimpenerwaard

Panorama Krimpenerwaard – Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan

Tafel van verkenning

Het boek ‘Panorama Krimpenerwaard – Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan’ is op 28 november verschenen. Dit boek bevat ondermeer 29 strategische agendapunten over ruimtelijke thema’s zoals economie, natuur, wonen, energie, mobiliteit, landbouw en cultuur.
Het is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen groepen uit de Krimpenerwaard en bestuurders, onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker.

De Tafel van Verkenning ziet veel kansen voor de Krimpenerwaard. Een van de aanbevelingen van het boek is dan ook om het ministerie van BZK ervan te overtuigen om de status van ‘anticipeerregio’ te vervangen door ‘groeiregio’. Agendapunten om die groei te kunnen bereiken zijn onder andere gericht op mobiliteit. Men wil o.a. inzetten op een tweede oeververbinding en een multifunctionele snelfietsroute. Een ander agendapunt is het remmen van bodemdaling door onderwaterdrainage in te voeren in een deel van de Krimpenerwaard. Maar ook woningbouw is een belangrijk thema. En men wil komen tot een ‘duurzame energiemix’.

Lees verder (provincie Zuid-Holland)