Ontwikkeling van de leegstand in krimpgebieden

Krimpgebieden hebben al te maken met bevolkingsdaling, maar na 2023 zal daar ook het aantal huishoudens afnemen. Het verwachte aantal huishoudens in krimpgebieden zal in 2035 bijna 13.000 lager zijn dan in 2017. Het huishoudenstal in anticipeergebieden zal pas na 2030 afnemen, maar ligt naar verwachting in 2035 nog wel 19.000 hoger dan in 2017. Het aantal huishoudens in de rest van Nederland (als geheel) is tussen 2017 en 2035 toegenomen met bijna 800.000. De woningvoorraad neemt afhankelijk van het scenario toe met maximaal 11.000 en 24.000 respectievelijk in krimp- en anticipeergebieden.

Naar verwachting neemt de leegstand in krimpgebieden toe met 10.000 tot 15.000 woningen; ofwel van 4% naar 6 à 7%. Voor anticipeergebieden geldt een verwachte leegstandstoename van maximaal 2.000 woningen. Vanwege de geringe toename blijft het leegstandspercentage rond de 3%. Tussen segmenten op basis van eigendom, vorm, prijs en woonmilieu zijn soms grote verschillen.

Het rapport is verschenen als bijlage van de Staat van de Volkshuisvesting 2019.

Download

Kenneth Gopal, Martine van der Lelij, Ontwikkeling van de leegstand in krimpgebieden, ABF Research, 2019.