Onderscheid in leefbaarheid - Ontwikkeling van de leefbaarheid 2010-2012

Op basis van de nieuwste meting van de Leefbaarometer – meting 2012 – zijn de leefbaarheidsontwikkelingen in de afgelopen jaren in Nederland op een rijtje gezet in de publicatie “Onderscheid in Leefbaarheid”. Uit deze publicatie blijkt onder meer dat leefbaarheid in Nederland licht is verbetert tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2012. In de 40 wijken is de verbetering bovengemiddeld geweest. Desondanks concentreert grootste gedeelte van leefbaarheidsproblemen zich nog altijd in de 40 wijken. Ook in andere gebieden met leefbaarheidsproblemen, die zich dus buiten de 40 wijken bevinden, is de leefbaarheid vooruit gegaan.

Ondanks de gemiddelde vooruitgang is in sommige gebieden sprake geweest van verslechtering van leefbaarheid, zo ook in een klein aantal individuele aandachtswijken. Daarbij moet geconstateerd worden dat in de 2012 meting van de Leefbaarometer de conjuncturele effecten (op werkloosheid, inkomen en criminaliteit die na 1 januari 2012 zichtbaar worden in de cijfers) nog niet verwerkt zijn. Meer over de relatie tussen conjunctuur en leefbaarheid is te lezen in het rapport Conjunctuur en leefbaarheid.

Lees de publicatie Onderscheid in Leefbaarheid.