Goed voortgezet Update 2015: veranderende stromen in voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland

Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden de komende 15 tot 20 jaar geconfronteerd met sterk dalende aantallen leerlingen en deelnemers. Als gevolg van het afnemende aantal geboorten én de verminderde instroom van jonge gezinnen in Zeeland krijgt het VO en MBO te maken met een leerlingendaling van om en nabij de 20%. In Zeeuws-Vlaanderen is zelfs een krimp van 25% te verwachten.

De meerderheid van de Zeeuwse HAVO- en VWO-studenten die verder gaat studeren verlaat de provincie. Van degenen die aan een universiteit gaan studeren is dat zelfs meer dan 80%. Deze recente en te verwachten ontwikkelingen vragen om organisatorische aanpassingen van het onderwijs in Zeeland. Dit blijkt uit analyses in ‘Goed Voortgezet, Update 2015’ van SCOOP.

Lees het rapport (pdf)