Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020

In de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Deze – derde – editie van de Monitor bevat ook de meest recente cijfers over de voortgang en Europese positie van Nederland m.b.t. de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Lees de publicatie

Lees ook: Eerste haarscheurtjes in brede welvaart worden zichtbaar (Rabobank, 30 juli 2020)