Minder mensen, meer initiatief - Bevolkingsdaling en burgerschap

In dorpen die te maken hebben met demografische transitie is actief burgerschap de sleutel tot leefbaarheid. Gemeenten en hun professionele bondgenoten kunnen en willen minder regelen. Bewoners zelf moeten actief worden om hun gemeenschap vitaal te houden.

De publicatie van de werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling beschrijft vijf dorpen in hun zoektocht naar nieuwe verhoudingen tussen bewoners, gemeente en professionals. Daarnaast wordt gepoogd om (aan de hand van deze casussen, een in 2012 georganiseerde workshop en een studiemiddag, plus enkele relevante onderzoeken) te beschrijven onder welke condities actief burgerschap tot stand komt.

Download de publicatie