Mechanismen van en interventies bij intergenerationele armoede: Een literatuuronderzoek

Dit rapport deelt belangrijke bevindingen op verschillende mechanismen in aanhoudende armoede om daarmee gedachten te prikkelen over wat nog meer bereikt kan worden. Ook maakt het inzichtelijk welke aandachtspunten er moeten zijn bij beleid en interventie.

Kleine afgelegen dorpen en dorpen in krimpregio’s in Nederland hebben veelal een achterstand op het sociaaleconomische vlak: de arbeidsparticipatie en het opleidings-, beroeps- en inkomensniveau zijn er relatief laag en de armoede is er relatief groot. Dorpen dichtbij de stad zijn daarentegen juist bijzonder vaak welvarend. In andere landen is eenzelfde patroon te zien: naarmate regio’s verder van economische centra verwijderd zijn neemt de armoede toe. De regionale patronen van armoede worden versterkt door de migratiebewegingen van mensen; gezinnen met een hoger inkomen zijn over het algemeen meer mobiel en kunnen zich makkelijker verplaatsen naar een plek waar kansen liggen op werk en een goede opleiding. Dit betekent dat er gezinnen achterblijven in het gebied die die kansen niet hebben en ook niet mogelijkheid hebben om ernaar toe te reizen. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat er een patroon ontstaat waarin mensen niet de ambitie doorgeven om kansen op te zoeken.

Lees verder

Zie ook: feitenblad ‘Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën (Sociaal Planbureau Groningen, 20 november 2018)