Limburg na corona

De kunst van het richting veranderen

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de Brede Economische Sociale Taskforce (BEST) gevraagd om vanuit een onafhankelijke rol te komen tot een visie op de toekomst voor de Limburgse samenleving: hoe verder na de coronacrisis? De analyse van de corona-impact op Limburg is door de taskforce geduid aan de hand van verhalen, cijfers, rapporten en het sociaal-economisch profiel van Limburg.

Limburg staat voor een aantal forse uitdagingen. Herstel van de economie, (jeugd-) werkloosheid, de mentale en fysieke gezondheid van inwoners, de organisatie van het sociaal-maatschappelijk leven, het herstel van de cultuur- en kunstensector, het vinden van nieuwe verdienmodellen en geschikt personeel.

Lees verder (pdf)

Zie ook reacties Gedeputeerde Staten op rapport