Leven in Fryslân

Hoe is het met het leven in Fryslân? Dat is de centrale vraag van de publicatie over leefbaarheid in Fryslân, editie 2019. Aan de hand van verschillende thema’s (onderwijs, werk, inkomen, gezondheid, zorg, veiligheid, sociale samenhang, voorzieningen en mobiliteit) geeft de publicatie inzicht hoe Fryslân het doet in vergelijking met Nederland en wat de inwoners hier zelf van vinden.

Fryslân is overwegend een plattelandsprovincie en weinig verstedelijkt. Een groot deel van Fryslân is nu krimp- of anticipeergebied. Alleen de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben deze status niet. De publicatie brengt een aantal objectieve, meetbare kenmerken van de Friese leefomgeving in beeld. Zo is de economische ontwikkeling lager dan landelijk en inwoners hebben een lagere sociaal-economische status (SES). Het gemiddelde opleidingsniveau is lager, er is meer werkloosheid en het inkomen is lager. Ook staat het perspectief van de inwoners van Fryslân centraal. Bij de subjectieve kant van leefbaarheid gaat het om de persoonlijke beleving van de bewoners. Hoe omschrijven zij leefbaarheid? Wat vinden zij belangrijke aspecten van leefbaarheid op lokaal niveau? Fryslân scoort op veel sociale aspecten juist relatief hoog. Friezen voelen zich veilig, er is een grote sociale samenhang of mienskipsgevoel. Fryslân telt een hoog aandeel vrijwilligers, de inwoners zijn tevreden met het leven en het gelukkigst van Nederland. Het zorggebruik is soms wat hoger, ondanks dat de ervaren gezondheid van inwoners van Fryslân hoog is. Dit zorgt ervoor dat veel inwoners het leven als goed ervaren in Fryslân en de leefbaarheid hoog scoort.

Download

Wilma de Vries, Arjen Brander, Lotte Piekema, Henk Fernee en Truus de Witte Leven in Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, 2019.