Leegstand in Brabant

In deze digitale publicatie vind u cijfers over de omvang van leegstand vastgoed in de provincie Noord-Brabant. Het leegstandspercentage ligt voor alle sectoren (commercieel, maatschappelijk, agrarisch) boven de frictieleegstand. Behalve de cijfers en kaarten zijn in deze uitgave ook de ervaringen van eigenaren in de agrarische sector beschreven en leest u hoe Brabantse gemeenten en adviseurs omgaan met de leegstand in het buitengebied.

Lees de publicatie Leegstand in Brabant

Zie ook: Impuls voor aanpak lege stallen en schuren in Brabant