Krimpen zonder kramp: Over demografische transitie en regionale arbeidsmarkten

In 2013 vertrokken 2.300 mensen meer uit de provincie Limburg dan dat er naartoe verhuisden. Daarmee heeft Limburg het grootste negatief binnenlands migratiesaldo van alle Nederlandse provincies. Ook heeft Limburg het hoogste geboortetekort van het land en is de verwachte werkgelegenheidsgroei voor academici vooralsnog lager in Limburg dan in andere regio’s. Door het stimuleren van innovatieve bedrijvigheid kan Limburg mogelijk enig tegenwicht bieden aan de magneetwerking van de Randstad. Dat stelt prof. dr. Frank Cörvers in zijn oratie Krimpen zonder kramp Over demografische transitie en regionale arbeidsmarkten’, waarmee hij op 10 oktober 2014 het ambt heeft aanvaard van bijzonder hoogleraar ‘Demografische Transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid’ aan de Universiteit Maastricht.

Download de oratie