Krimp, het nieuwe denken: bevolkingsdaling in theorie en praktijk

Krimpdorpen hebben heus toekomst, maar dan moeten ze wèl regionaal denken en zowel fysiek als digitaal goed bereikbaar zijn. Het is één van de stellingen uit het recent verschenen boek ‘Krimp, het nieuwe denken: bevolkingsdaling in theorie en praktijk’ van krimpexperts Gert-Jan Hospers en Nol Reverda. Hospers is bijzonder hoogleraar citymarketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen en docent economische geografie aan de Universiteit Twente, Reverda is lector sociale integratie en lector krimp bij Hogeschool Zuyd. In het boek behandelen de wetenschappers relevante inzichten uit de demografie, sociologie en geografie en presenteren ze een samenhangend raamwerk dat als ‘checklist’ voor krimpbeleid kan dienen.

Bestel de publicatie