Kijk voorbij de krimp

Naar aanleiding van de evaluatie van de krimpmaatstaf in het Gemeentefonds in 2015 heeft het ministerie van BZK overwogen hoe deze voortgezet zou moeten worden. Belangrijk hierbij was dat er een meer regionale en integrale aanpak voor krimpproblematiek zou worden bereikt. Er is toen besloten om met ingang van 2016 voor een periode van 5 jaar een decentralisatie- uitkering (DU) in te stellen van 11,2 miljoen euro per jaar gericht op krimpregio’s. Negen krimpregio’s ontvingen de afgelopen vijf jaar deze aanvullende middelen via het gemeentefonds (DU Bevolkingsdaling).

Het doel van het onderzoek is om tot een gedegen, onderbouwd en plausibel oordeel te komen over het nut, de noodzaak en de vormgeving van de decentralisatie-uitkering (DU) Bevolkingsdaling in de afgelopen 5 jaar. Het betreft een brede evaluatie waarin de negen krimpregio’s aan bod komen.

Lees verder