Keuzes bij het bevorderen van de brede welvaart in de regio

Inzichten uit het PBL-onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor brede welvaart’, 2019-2022

In deze notitie beschrijft het PBL welke keuzes spelen bij de inhoud, vormgeving en uitvoering van beleid dat gericht is op het bevorderen van de regionale brede welvaart. Steeds meer partijen beschouwen brede welvaart als een richtinggevend concept bij het nadenken over de toekomst van Nederland, ook op regionaal niveau. Om de waarde van dit concept in het debat te behouden, is het van belang concreet te maken wat het betekent en hoe ermee om te gaan in beleid.