Kerk, Krimp en Kans. Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen

Kerk, Krimp en Kans. Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen’ is een pilotproject gefinancierd door de RCE en de provincie Zeeland. De projectleiding en uitvoering was in handen van de stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in nauwe samenwerking met de gemeente Sluis en ondersteund door de provincie Zeeland en de Rijksdiens Cultureel Erfgoed. Het project heeft tot doel de kansen in beeld te brengen van religieus erfgoed voor de leefbaarheid van de gemeente Sluis.

De gemeente Sluis telt meer dan twee keer zoveel kerken als gemiddeld in Zeeland. De gemeente telt 40 kerken op nog geen 25.000 inwoners.

Religieus erfgoed kan krimp niet tegengaan. Wel zijn kerkgebouwen op verschillende manieren in te zetten voor het versterken van de leefbaarheid in krimpregio’s. Er liggen kansen om deze inzet te optimaliseren. Kerken zijn
de ideale ontmoetingsplek voor de bevolking bij uitstek, een functie die het gebouw van nature al vervulde. Met de ontkerkelijking is de religieuze functie onder druk komen te staan. Deze kan deels worden vervangen door een
nieuwe ontmoetingsfunctie voor bredere lagen van de bevolking. De toekomst van leegkomende kerkgebouwen moet in een interactief proces met de hele gemeenschap en alle betrokkenen, opnieuw gedefinieerd worden.

Lees de publicatie (pdf)