Kennisdossier Onderwijs en Krimp

Toekomst van de Friese onderwijsvoorziening

De effecten van de demografische verandering zijn in het onderwijs al een poosje te
merken. Er is de provincie Fryslân veel aan gelegen dat er nu en in de toekomst sprake
is van een goede spreiding van het onderwijsaanbod in Fryslân.

In dit Kennisdossier is veel informatie uit de notities Gemeentelijke herindeling en basisonderwijs in Fryslân (november 2017) en Perspectief voor basisonderwijs in Waadhoeke (maart 2018) opgenomen die niet alleen relevant zijn voor de school- en gemeentebesturen in Leeuwarden en Waadhoeke, maar die ook inzichtelijk kan zijn voor andere school- en gemeentebesturen in Fryslân.