Kansenatlas voor Zuid-Limburg, Tongeren, Luik en Aken

In de regio’s Zuid-Limburg, Tongeren, Aachen en Luik bestaan grote mogelijkheden voor de banenmarkt als er minder grensweerstanden zouden zijn. Er is in potentie een gemeenschappelijke arbeidsmarkt en een gemeenschappelijk verzorgingsgebied dat kansen biedt voor de inwoners en de bedrijven in de grensregio’s. Daarbij ligt de focus op het wegnemen van juridische, sociale en culturele (inclusief taal) barrières. Dat is de rol die de overheid samen met haar partners en hun collega’s aan de andere kant van grens nog sterker op wil pakken.

Als de vier grensregio’s erin slagen om hun arbeidsmarkten door middel van grensoverschrijdende samenwerking te integreren, neemt het aantal beschikbare banen voor de inwoners van alle vier de regio’s fors toe. Op de lange termijn zal de werkloosheid in alle regio’s afnemen. Als grensbarrières op de arbeidsmarkt volledig zouden kunnen worden geslecht, zouden de regio’s door de toename van carrièrekansen zelfs een bovengemiddelde aantrekkingskracht op verhuizende huishoudens krijgen. Als het culturele, culinaire en natuuraanbod aan alle kanten van de grens beter zichtbaar wordt en beter wordt benut, neemt daarmee de aantrekkingskracht van de regio’s verder toe.
Dat is de conclusie van een onderzoek, de ‘Atlas van grensoverschrijdende kansen voor de aanpak van de gevolgen van demografische ontwikkeling’ die is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het provinciaal bestuur van Limburg. De kansenatlas is ook in een Duits- en Franstalige versie verschenen.

Lees de Atlas