Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

De Atlas van grensoverschrijdende kansen voor de regio Achterhoek-Borken (Dld) is gepresenteerd. Op 8 november kwamen de burgemeesters van beide regio’s en ‘best persons’ uit het onderwijs-, zorg- en ondernemersveld die ervaring hebben opgedaan met grensoverschrijdende samenwerking samen om de atlas in ontvangst te nemen. De atlas laat zien dat vooral op de terreinen arbeidsmarkt en hoger onderwijs beide regio’s kunnen profiteren van samenwerking.

Tijdens de bijeenkomst zijn vier terreinen geformuleerd waarop concrete actie moet worden ondernomen om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen, te weten:

  • Taalonderwijs. Elkaars taal spreken, is cruciaal voor samenwerking.
  • Betere informatie over zorgaanbod. De inwoners van de regio weten onvoldoende wat het zorgaanbod over de grens inhoudt en wat de regels zijn omtrent zorgkostenverzekering.
  • Betere informatieverstrekking aan en ondersteuning van werknemers en werkgevers over mogelijkheden aan de andere kant van de grens.
  • Meer samenwerking tussen hogescholen en universiteiten aan beide kanten van de grens.

Het is de eerste Atlas in een reeks van atlassen die de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor de aanpak van de gevolgen van demografische veranderingen, in kaart brengt.

Lees de Atlas