Kansen zien, pakken en krijgen

Gemeenten staan voor de opgave om hun monumentenzorg te vermaatschappelijken en te verbinden met regionale opgaven. In krimpgebieden komt die opgave door de moeilijkere marktomstandigheden scherper aan het licht. Hoewel bestuurders en ambtenaren met veel passie en creativiteit werken aan herbestemming, is de gemeentelijke erfgoedzorg kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Telos naar gemeentelijk herbestemmingspraktijken in krimpgebieden. De onderzoekers adviseren het Rijk, de provincie en steuninstellingen om hun krachten te bundelen en de gemeenten beter te ondersteunen. Daarbij zou vooral ingezet moeten worden op de volgende thema’s: regionale samenwerking, strategische positionering van erfgoed in regionale agenda’s, scherpere keuzes over inzet van middelen, samenwerking met ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties en last but not least, kennisontwikkeling.

Door regionale samenwerking kan menskracht gebundeld en de slagkracht vergroot worden. Door erfgoed te verbinden met de regionale sociale economische en ruimtelijke agenda’s wordt de meerwaarde van erfgoed duidelijker. Partijen zouden gezamenlijk een verhaal kunnen ontwikkelen dat het verleden met de toekomst verbindt, dat mobiliseert en bijdraagt aan de opgaven waarvoor de regio staat. Herbestemming vraagt van de gemeente een andere aanpak dan bij traditionele vastgoedontwikkeling of het verstrekken van subsidies. Samenwerking met ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers staat bij herbestemming centraal. Dat vereist van de gemeenten een andere rol(opvatting) én andere competenties. De gemeenten zal scherpere keuzes moeten maken over de inzet van eigen middelen. De ontwikkeling van nieuwe kennis en uitwisseling van ervaring is daarbij belangrijk. Ook op dat terrein kan beter worden samengewerkt.

Lees het rapport Kansen zien, pakken en krijgen (pdf)