Juridische Expertpool Planschade

De lessen uit 6 jaar toegepaste theorie

De Juridische Expertpool Planschade (JEP) adviseerde in de periode 2010-2016 in ruim 120 casussen. In eerste instantie ondersteunde de JEP gemeenten die te maken kregen met demografische transitie (krimp) in het doorvoeren van de noodzakelijke planologische wijzigingen Рten gevolge van de afname en/of wijziging van samenstelling van de bevolking in deze gemeenten Рop een dusdanige wijze dat succesvolle (hoge) schadeclaims voorkomen konden worden. Vanaf 2014 hebben alle gemeenten die eigenbouw of de transformatie van panden tot woonruimten mogelijk wilden maken, gebruik kunnen maken van de expertise van de JEP. De opgedane ervaringen van de expertpool zijn opgetekend in deze publicatie. Concrete voorbeelden maken duidelijk welke afspraken de kans op schadeclaims van een private partij verkleinen en welke grote risico’s met zich meebrengen. Gemeenten kunnen aan de hand hiervan zelf een eerste inschatting maken.

Lees de publicatie Juridische Expertpool Planschade. De lessen uit 6 jaar toegepaste theorie (pdf)