Jaarplan Kennisplatform Demografische Transitie 2017

Dit jaarplan beschrijft de ambities, werkzaamheden, taakverdeling en verantwoordelijkheden voor het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) in 2017. Om tot dit jaarplan te komen is Platform31 najaar 2016 op bezoek geweest bij de verschillende partners van het KDT. Tijdens dit locatiebezoek is met name gesproken over de koers van het KDT voor de komende jaren, de kwaliteit van de samenwerking tussen Platform31 en de partners (onderlinge verhoudingen) én de individuele wensen van de partners voor het KDT het komende jaar1. De gezamenlijke wens van de partners en van Platform31 is om het komende jaar nauwer samen te werken aan kennisontwikkeling en –verspreiding rondom krimp. Wél wensen alle betrokkenen een koerswijziging. Die koerswijziging is te omschrijven als het verleggen van het zwaartepunt van het landelijke niveau (‘Den Haag’) naar dat van de regio’s’.

Lees het jaarplan