ITEM Grenseffectenrapportage 2019

Met de jaarlijkse Grenseffectenrapportage geeft ITEM meer inzicht in de effecten van Europese en nationale wetgevings- en beleidsinitiatieven op grensoverschrijdende regio’s.

Het rapport is een waardevol instrument voor beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau bij het nemen van beslissingen over grens(overschrijdende)regio’s. Deze effectbeoordelingen helpen met name om bestaande of toekomstige grensoverschrijdende effecten in kaart te brengen en dragen zo bij aan het politieke debat. Bovendien maken de resultaten van de afzonderlijke dossiers het mogelijk om wetgevingsvoorstellen tijdig aan te passen, zolang ze nog in behandeling zijn.

De ITEM Grenseffectenrapportage 2019 bevat zes dossiers betreffende een grote verscheidenheid aan grensoverschrijdende kwesties – waaronder specifieke effecten op grensregio’s en/of gevolgen voor grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. De dossiers van dit jaar omvatten drie ex-ante beoordelingen van (potentiële) toekomstige wetgeving: één op nationaal niveau (Wnra), twee op Europees niveau (de voorgestelde verordening tot invoering van een Europees Grensoverschrijdend Mechanisme (European Cross-Border Mechanism (ECBM)) en de nieuwe INTERREG-verordening 2021-2027). In twee andere dossiers van het rapport worden de ex-post effecten van bestaande wetgeving, zowel op nationaal niveau (de Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht (KBB)/“90%-regel”) als op Europees niveau (de EU-nitraatrichtlijn en mestquota tussen NL/DE) onderzocht. Bovendien biedt de Grenseffectenrapportage 2019 ook een voorlopige analyse van de uitdagingen van de grensoverschrijdende gegevenscontrole, waarbij de noodzaak van een structurele ontwikkeling van grensoverschrijdende statistieken (op laag regionaal niveau) in het middelpunt van de belangstelling staat.

Lees de rapportage

Lees ook: ITEM laat opnieuw noodzaak van een goede beoordeling van de grensoverschrijdende effecten zien (ITEM, 20 november 2019)