Interregionaal verhuizen en de werkzekerheid van starters

In dit artikel bekijken de onderzoekers van PBL of starters op de arbeidsmarkt door te verhuizen naar een andere regio hun werkzekerheid kunnen vergroten. Starters verschillen in hoe snel ze hun eerste baan vinden, maar ook in of ze vervolgens werk kunnen behouden. Veruit de meeste starters verhuizen echter niet naar een andere arbeidsmarktregio en als ze verhuizen dan is dat vaak om heel verschillende redenen. Het effect van interregionaal verhuizen op de werkzekerheid is dan ook heel wisselend.

Download de publicatie (hoofdstuk 5)