Internationale aspecten van de NOVI

In deze notitie belichten de provincies de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vanuit een internationale context. Hierbij onderstrepen de provincies dat Nederland niet ophoudt bij de grens, maar onderdeel is van de zogenoemde Noordwest-Europese deltaregio met 40 miljoen inwoners. Hiertoe behoren ook Belgiƫ en de westelijke Duitse deelstaten. Concrete opgaven die hier spelen zijn bijvoorbeeld het gebruik van grensoverschrijdende agglomeratiekracht om dunbevolkte gebieden meer kansen te bieden en het aanleggen van elektriciteitskabels om vraag en aanbod van energie beter te kunnen balanceren.

Veel internationale opgaven worden in grensprovincies al opgepakt, omdat ze daar sterker spelen en omdat partijen elkaar daar al goed kennen. Veel van de projecten die daar worden uitgevoerd zijn niet alleen van betekenis voor het regionale niveau maar zijn dit ook voor de nationale opgaven.

Lees verder

Download