Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Deze ‘Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012’ maakt duidelijk dat de krimp- en anticipeerregio’s de uitdaging van bevolkingsdaling oppakken.

Download de publicatie