Indicator risico op vervoersarmoede

Dit rapport beschrijft de uitwerking en verbetering van de indicator ‘risico op vervoersarmoede’. Vervoersarmoede gaat over het niet kunnen komen waar men zou willen komen, waardoor deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt. CBS en PBL hebben de indicator gezamenlijk ontwikkeld om inzichtelijk te maken waar risico op vervoersarmoede is. De indicator maakt gebruik van landsdekkende data op huishoudensniveau en is uitgewerkt voor Heerlen en Utrecht.

Lees verder