Themadossier sport en leefbaarheid

Bevolkingskrimp heeft grote maatschappelijke gevolgen voor de leefbaarheid. Zowel in krimpen anticipeerregio’s alsook op het platteland, waar voorzieningen onder druk staan. Minder leden, een andere samenstelling van ledenbestand in leeftijd, minder vrijwilligers, minder teams, minder doorstroom en grotere reisafstanden, zijn uitdagingen waar sportverenigingen in krimp- en anticipeerregio’s mee te maken krijgen. Maar er zijn ook kansen om als sportvereniging een rol te spelen in het leefbaar houden van krimp- en anticipeerregio’s.

Dit themadossier gaat in op de effecten van het verbreden van functies en accommodaties, de partijen die hierbij nodig zijn en de expertise en ondersteuning die het vraagt.

Lees het themadossier (pdf)