Groninger Dorpendag

Geïnspireerd door het eerste landelijke PlattelandsParlement
in 2005, nam Groninger Dorpen het initiatief voor
provinciale bijeenkomsten in 2007 en 2011 waar de kracht
van het Groninger platteland en het verbinden van mensen
en initiatieven centraal stond. Eerst nog het Grunneger
PlattelandsParlement, de keer daarop de Groninger
Dorpendag genoemd. Ook in 2015 werd de Groninger
Dorpendag een bijeenkomst voor alle Groninger plattelandsbewoners,
lokale en provinciale politici en overige
geïnteresseerden in leefbaarheid op het platteland. Met
zo’n 300 aanwezigen ook nu een bijzonder en goedbezocht
platform gebleken voor het uitwisselen van initiatieven,
het opdoen van nieuwe ervaringen en kennis, én het
versterken van netwerken in onze provincie. En nu met dit
magazine als terugblik en blijvende inspiratiebron!

Lees het magazine