Grondprijzen en grensregio's: Zijn hoge grondprijzen van bedrijventerreinen een probleem voor het vestigingsklimaat van Nederlandse grensregio’s?

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft het CPB onderzocht in hoeverre hoge grondprijzen van bedrijventerreinen een probleem zijn voor het vestigingsklimaat van Nederlandse grensregio’s.

De uitkomsten van dit verkennende onderzoek kunnen worden samengevat in drie conclusies:

  1. De grondprijzen van bedrijventerreinen in Nederlandse grensregio’s zijn inderdaad hoog in vergelijking met de Duitse buurregio’s. In vergelijking met de Belgische buurregio’s lijkt het beeld minder eenduidig: soms hoger en soms lager.
  2. De hogere prijzen van bedrijventerreinen lijken geen groot probleem te zijn voor het vestigingsklimaat van Nederlandse grensregio’s.
  3. De prijsverschillen met Duitse grensregio’s komen vooral door aanbodfactoren en institutionele verschillen; hierdoor zijn diverse kosten in Nederlandse grensregio’s hoger en zijn misschien de subsidies lager.

Lees verder (CPB).

Lees het rapport Grondprijzen en grensregio’s: Zijn hoge grondprijzen van bedrijventerreinen een probleem voor het vestigingsklimaat van Nederlandse grensregio’s? (pdf)