Groeien aan de grens

Er zijn nog steeds hoge grensbarrières tussen Nederland, Duitsland en België. Mede hierdoor zijn de meeste grensregio’s in Nederland krimpregio’s. Als de huidige barrières worden geslecht, zouden veel grensregio’s zich echter kunnen ontwikkelen tot heuse groeiregio’s. De regio Zuid-Limburg zou zelfs de op één na meest aantrekkelijke woonregio van Nederland kunnen worden, net achter de regio Amsterdam. Dit blijkt uit de uitgave ‘Groeien aan de grens’ van de economen Gerard Marlet, Abdella Oumer, Roderik Ponds en Clemens van Woerkens, die vandaag verschijnt.

De publicatie is (gedeeltelijk) gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor Krachtige Steden’ van Platform31.

Bestellen: Gerard Marlet, Abdella Oumer, Roderik Ponds en Clemens van Woerkens, Groeien aan de grens, VOC uitgevers, 2014.