Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen

Het actieteam heeft in samenwerking met bestuurders, experts en professionals uit Nederland, België en Duitsland een rapport met een actieagenda opgesteld. Hierin wordt concreet aangegeven welke acties in de komende periode moeten worden uitgevoerd om het voor Nederlanders, Belgen en Duitsers eenvoudiger te maken om in een buurland te werken, ondernemen of studeren.

Lees verder

Download