cover-grenswerkers-in-europa

Grenswerkers in Europa. Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken.

Op 28 juni presenteert de Vereniging voor Belastingwetenschap het rapport Grenswerkers in Europa. Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken. Het rapport is opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van mr. dr. Marjon Weerepas, verbonden aan expertisecentrum voor grensoverschrijdende mobiliteit (ITEM) aan de Universiteit Maastricht.

Zij inventariseerde samen met deskundigen uit de diverse vakgebieden de problemen die grenswerkers tegenkomen op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen en pensioenen. De commissie doet 39 aanbevelingen om deze problemen op te lossen. Deze aanbevelingen zijn concreet genoeg om te verwerken in bijvoorbeeld het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Belgiƫ. De Vereniging voor Belastingwetenschap vroeg in haar opdracht nadrukkelijk om een multidisciplinair onderzoek, niet alleen gericht op belastingen. De aanbevelingen uit het rapport kunnen worden toegepast door beleidsmakers en overheden in heel Europa.

Lees het persbericht Obstakels wegnemen voor grenswerkers. Hoe doe je dat? (Maastricht University, 24 augustus 2017)

Bestel de publicatie

Zie ook: Powerpoint-presentatie van Marjon Weerepas.