Grenseffectenrapportage 2020

Veel Europese landsgrenzen gingen dit voorjaar op slot doordat overheden simpelweg niet in staat waren onderlinge afspraken te maken over de verschillende nationale coronamaatregelen, niet omdat het belang van de volksgezondheid voorop stond. Een en ander blijkt uit de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van het expertisecentrum ITEM, verbonden aan de Universiteit Maastricht. In dit speciale onderzoeksproject naar de impact van de diverse coronamaatregelen op Europese grensregio’s is nauw samengewerkt met partnerinstituten in Straatsburg, Frankfurt an der Oder en Noord-Ierland. Van grensoverschrijdend gezondheidsbeleid blijkt vrijwel nergens sprake.

Andere onderwerpen die aan de orde komen:

 • Uitvoering en mogelijke effecten van de Nationale Omgevingsvisie
  (NOVI) vanuit Euregionaal perspectief
 • Ex-ante beoordeling van de (potentiële) grensoverschrijdende
  impact van het structurele investeringsprogramma om de opwekking van
  energie op basis van kolen in Duitsland te beëindigen (Kohleausstieg)
 • De grensoverschrijdende effecten van het voorgestelde Duitse
  ‘basispensioen’ (Grundrente)
 • De grensoverschrijdende effecten van decentralisatie in de
  sociale zekerheid – casestudy over de Nederlandse jeugdzorg

Lees verder