Grenseffectenrapportage 2018

De ITEM Grenseffectenrapportage 2018 van het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) geeft inzicht in Europese en nationale wets- en beleidsinitiatieven. De rapportage is bedoeld als waardevol hulpmiddel voor beleidsmakers op regionaal, Nationaal en Europees niveau bij het nemen van beslissingen rondom wet- en regelgeving met (bijkomende) effecten voor grensregio’s.

De rapportage bevat zes dossiers op het gebied van zeer uiteenlopende grensoverschrijdende onderwerpen waarin effecten op grensregio’s en/of grensoverschrijdende mobiliteit aan de orde zijn, waaronder:

  • Het dossier Baukindergeld waarin de voorgestelde Duitse maatregel ter bevordering van het woonbezit van jonge gezinnen op grenseffecten onderzocht. Deze voorgestelde maatregel lijkt in strijd te zijn met EU-recht daar het grensarbeiders, die in Duitsland werken maar woonachtig zijn buiten Duitsland, dupeert. Expertisecentrum ITEM adviseert op dit punt tijdens de parlementaire behandeling van nieuwe wetgeving een coherente analyse op te nemen van de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor grensarbeiders.
  • Het dossier Sociale zekerheid waarin de sociale zekerheidspositie van niet-standaard werkenden (bijv. platformwerkers die voor Uber, Deliveroo etc. werken) in een grensoverschrijdende werkrelatie onder de loep wordt genomen. Men kan niet langer heen om de stijging van de nieuwe arbeidsvormen en arbeidsovereenkomsten zoals oproepwerk, deeltijdwerk, onregelmatig werk etc. De huidige Europese regels gaan echter nog steeds uit van de fysieke aanwezigheid op een werkplek. Expertisecentrum ITEM adviseert dat zowel de huidige nationale wetgeving als de Europese verordeningen aangescherpt of aangepast moeten worden.

De vier andere dossiers gaam over:

  • verkenning van grenseffecten van verhoging lage btw-tarief,
  • de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (‘90% regeling’): een voorlopige ex post effectenbeoordeling,
  • regelingen pensioenleeftijd NL/BE/DE: een multidisciplinaire analyse en
  • de mogelijke effecten van het ‘Experiment gesloten cannabisketen’ op de Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas-Noord.