Grenseffectenrapportage 2017

De grens oversteken voor een bezoekje aan een buitenlandse stad, er gaan werken of er gaan wonen; dit is in de gebieden langs de Duitse en Belgische grens een veelvoorkomend fenomeen dat met dank aan de vrije markt mogelijk wordt gemaakt. Maar hoe zit dat met wetgeving en beleid dat op nationaal en Europees niveau wordt toegepast? Kunnen bepaalde regels het dagelijks leven van grensbewoners beïnvloeden? Door middel van een effectentoets kan de impact van bepaalde richtlijnen gemeten worden. Er bestaan verschillende tools die op Europees, nationaal en regionaal niveau worden uitgevoerd. Het Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) maakt zich sterk om de effecten van wetgeving en beleid voor grensregio’s in kaart te brengen.

ITEM publiceerde op vrijdag 10 november haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017. Uniek aan ITEM’s Grenseffectenrapportage is het vanuit euregionaal perspectief in kaart brengen van de effecten van wetgeving en beleid op grensregio’s. Onder leiding van Ontgrenzer Martin Unfried van het ITEM Expertisecentrum werkten het afgelopen jaar 17 onderzoekers en studenten vanuit diverse disciplines aan de Grenseffectenrapportage. Op basis van input van diverse partners uit de Euregio’s (grensinfopunten, regionale overheden, Euregio’s en vakbonden) werden in totaal zes dossiers en twee vooronderzoeken onderzocht. Dossiers als de Duitse tolheffing en de Belgische wetgeving voor reizigersidentificatie raken niet alleen grensarbeiders, maar ook burgers die in hun vrije tijd regelmatig de grens oversteken.

Lees de Grenseffectenrapportage 2017 (pdf) of de samenvatting (pdf)