Geografie over het veranderend platteland

In Geografie (nr 1, 2015) komen de veranderingen op het platteland aan het bod. Bevolkingskrimp en vergrijzing, verdwijnende voorzieningen en herstructurering van de lokale economie, worden vooral via de politiek en de media op de agenda gezet. Dat heeft een dubbel effect: daarmee wordt de urgentie van concrete problemen duidelijk gemaakt, maar tegelijk wordt het platteland neergezet als ouderwets, als een leefomgeving die in feite ongeschikt is voor een moderne samenleving. Het is goed ook de oplossingen te noemen waarmee plattelanders zelf komen. Actieve oriƫntatie op een toekomst op basis van veranderende voorwaarden levert meer perspectief op dan terugkijken naar vroeger. Vijf bijdragen over digitale ontsluiting, burgerparticipatie, de lerende krimpregio, toeristisch-recreatieve marketing en erfgoed.

Meer informatie over dit themanummer van Geografie