Dorpen in Groningen. Ontdek je dorp en ontwikkel het samen verder

Deze publicatie biedt inspiratie voor het verder ontwikkelen van de leefomgeving van dorpen in de provincie Groningen met inachtneming van de cultuurhistorische waarden van de omgeving. De unieke waarden van dorpen vragen om zorgvuldige doorontwikkeling, want de omgeving wordt gekoesterd. Bewoners geven als ‘dorpsmakers’, al dan niet ondersteunt door professionals, steeds meer zelf vorm aan hun leefomgeving.

Dorpen in Groningen richt zich op alle ‘dorpsmakers’; van dorpsbewoners tot medewerkers van de overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en ruimtelijk ontwerpers.

Dorpen in Groningen is opgebouwd uit twee delen:

  • In het eerste deel ‘dorpstypen en karakteristieken’ worden de karakteristieken van de verschillende soorten dorpen in Groningen beschreven. Op basis hiervan kunnen de ‘dorpsmakers’ zelf de karakteristieken van hun dorp in kaart brengen. Nadat de karakteristieken in kaart zijn gebracht kunnen plannen worden gemaakt die bij het karakter van het dorp passen of het karakter versterken.
  • Het tweede deel ‘tips en koppelkansen’ bevat voor opgaven op het vlak van bouwen en herinrichten inspirerende voorbeelden die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van dorpseigen plannen.

De publicatie is gebaseerd op het gelijknamige Dorpen in Groningen uit 1987 van de voormalige Provinciale Planologische Dienst van de provincie Groningen. De veranderde maatschappelijke context waarin dorpsbewoners steeds meer zelf het heft in eigen hand nemen en gemeenten vaak een meer faciliterende rol aannemen, vroeg om een nieuwe voor een breder publiek toegankelijk gemaakte versie van de oorspronkelijke publicatie.

Download

Stichting Libau, Dorpen in Groningen. Ontdek je dorp en ontwikkel het samen verder (pdf), provincie Groningen en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2019.