Demografische uitdagingen in de EU in het licht van de ongelijkheid op economisch en ontwikkelingsvlak

Verkennend advies op verzoek van het Kroatische voorzitterschap

Om de huidige demografische problemen van de EU aan te pakken is een brede benadering vereist, dat wil zeggen een combinatie van sociaal en economisch beleid, een actief arbeidsmarkt- en cohesiebeleid, gezinsbeleid, met name de mogelijkheid om werk, privé- en gezinsleven beter op elkaar af te stemmen, speciale maatregelen voor oudere werknemers, beleid inzake actief en gezond ouder worden, een duurzaam en op integratie gericht immigratiebeleid en beleidsmaatregelen ter voorkoming van kennisvlucht.

Dat staat in het advies dat is opgesteld door het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Lees het advies (pdf)