Demografische krimp en arbeidsmarkt

In welke mate zijn demografische ontwikkelingen van invloed op de wederzijdse relatie tussen demografie en de aansluiting op regionale arbeidsmarkten?

Onderzoek van Paul Leemans aan de Radboud Universiteit is in 2013 afgerond.

Lees het onderzoek (pdf)

Lees ook: artikel Demografische krimp vergt regionaal maatwerk op de arbeidsmarkt (Geografie, juni 2015)