Deeltijdwonen in Vlissingen

Er zijn steeds meer mensen met meer dan één woonplaats, en wellicht neemt hun aantal met de ervaringen van de coronatijd nog wel verder toe. Wat betekent deeltijdwonen voor de woonvraag, en hoe breng je de behoefte eraan in beeld?

De gemeente Vlissingen ziet de behoefte aan deeltijdwonen bij twee groepen. Aan de ene kant is er een groep die elders werkt, maar die vanwege de kust in lange weekenden en vakanties in Zeeland woont en omwille van de combinatie met stedelijke voorzieningen in Vlissingen uitkomt. Daarnaast is er een groep die, andersom, in Vlissingen werkt, maar er niet volledig wil wonen. Die laatste groep bestaat voor een groot deel uit buitenlandse werknemers, die in Zeeland lang niet allemaal voldoen aan het stereotype beeld van arbeidsmigranten: het gaat voor een behoorlijk deel om hoger opgeleid personeel. Voor beide groepen geldt dat ze op zoek zijn naar een woning in Vlissingen, maar die niet permanent gaan bewonen.

Lees verder (RIGO)

Zie ook: Advies regionale woningmarktafspraken Walcheren (pdf) (provincie Zeeland / Universiteit Utrecht, juni 2018) waarin de groei van ‘deeltijdwonen’ werd gesignaleerd.