De Zeeuwse arbeidsmarkt

Aanbod en vraag in Zeeland

De arbeidsmarkt in Zeeland wordt de komende jaren steeds krapper. Dat staat in de publicatie over de Zeeuwse arbeidsmarkt die ZB| Planbureau op 30 november presenteerde. Deze publicatie is samengesteld in opdracht van provincie Zeeland.

De arbeidsmarkt in Zeeland wordt krapper. De arbeidsparticipatie in Zeeland is ondanks een sterk vergrijsde beroepsbevolking hoog. Voor steeds meer banen is er een tekort aan beschikbare werkkrachten. In augustus 2018 werd een recordaantal van zo’n 5.000 openstaande vacatures genoteerd. Zeeland komt steeds meer handen tekort om bedrijven te voorzien van vakkundig personeel, met name in de technische sector.

Een belangrijke oorzaak van de krappe arbeidsmarkt is een sterk vergrijsde beroepsbevolking, een toenemend aantal mensen gaat met pensioen. Tegelijkertijd zien we een afnemende natuurlijke aanwas, gevormd door de uitstroom uit het onderwijs. Ook loopt het aantal Zeeuwen dat buiten de provincie werkt op. Buiten Zeeland werken 41.900 Zeeuwse werknemers. Dat is meer dan een kwart van alle Zeeuwen met een betaalde baan. Daartegenover staan 24.800 werknemers die elders in het land wonen en in Zeeland komen werken.

De komende jaren zal het tekort aan arbeidskrachten in Zeeland oplopen.

Lees verder (ZB | Planbureau)

Bekijk