De VAB-opgave in het Groene Hart

Het Groene Hart krijgt de komende jaren te maken met meer leegstaande agrarische gebouwen. Dit blijkt uit onderzoek van het Kadaster en Wageningen Research, uitgevoerd voor de drie provincies in het Groene Hart. De belangrijkste oorzaak is schaalvergroting en een gebrek aan opvolgers.

Tussen 2000 en 2015 is het aantal agrarische bedrijven in het Groene Hart met een derde gekrompen. Als deze trend doorzet, stoppen tussen nu en 2030 nog eens 1300 bedrijven. Dat is ruim 2 miljoen m2 pandoppervlak.

Samen met de Provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland heeft de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart opdracht gegeven voor dit onderzoek naar de aard en omvang van de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). In de rapportage staan de leegstandscijfers uit de Groene Hart-gemeenten en aanbevelingen voor oplossingsrichtingen.

Aanbevelingen:

  • in te zetten op een bovengemeentelijke aanpak, omdat de aard en omvang van de agrarische leegstand tussen de verschillende gemeenten in het Groene Hart veel overeenkomsten vertoont.
  • om het onderwerp te verbinden aan andere opgaven en transitieprocessen die zich in het Groene Hart voordoen.

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart neemt deze aanbevelingen ter harte en ondersteunt partijen in het gebied graag bij het leggen van verbindingen en het benutten van kansen voor de transities.

Lees de publicatie De VAB-opgave in het Groene Hart (pdf)