De triomf van het dorp

Innovatie vindt niet alleen plaats in steden. Mede onder invloed van economische en demografische ontwikkelingen, wordt juist in de plattelandsregio’s volop geïnvesteerd in maatschappelijke en economische innovatie. In steeds meer dorpen ontstaat een interessante pionierscultuur, die de basis kan vormen voor een ‘rurale renaissance’. Dat schrijven Daphne Koenders, Sjors de Vries en Joks Janssen in S+RO (nr 3, 2016).

Lees het artikel De triomf van het dorp (pdf)