De laatste school..?

Advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

De commissie-Dijkgraaf adviseert het beleid op het gebied van leerlingendaling op vier punten te versterken:

  1. actievere informatieverstrekking en ondersteuning van scholen;
  2. een maatwerkregeling op basis waarvan regio’s ruimte in regelgeving en eventueel extra middelen kunnen krijgen;
  3. meer mogelijkheden om het handelen van besturen in krimpsituaties te
    kunnen sturen en waar nodig in te grijpen; en
  4. een krimpbestendigheidstoets voor nieuw beleid.

Lees het advies (pdf)