De kwalitatieve woningvraag in Twente

Een herijking van de prognoses tot 2030

Naar aanleiding van een nieuwe nationale huishoudensprognose door het CBS en WoON2018 is het onderzoek van het EIB in 2017 naar de kwalitatieve woningvraag in Twente ge├╝pdatet. Net als in 2017 zijn per gemeente de ontwikkelingen voor de vraag naar de verschillende woningmarktsegmenten in 2030 in beeld gebracht. Bovendien komen ook recente ontwikkelingen en een doorkijkje naar 2040 aan bod:

  • Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de Twentse gemeenten in de afgelopen jaren?
  • Wat betekenen de nieuwe huishoudensprognose van het CBS en WoON2018 voor de toekomstige ontwikkelingen van Twente?
  • Is de ontwikkeling na 2030 wezenlijk anders dan de ontwikkeling tot 2030? Hoe groot is de krimpopgave voor de gereguleerde huursector en hoe verhoudt dit zich tot het vorige rapport?
  • Wat betekent dit voor het beleid van corporaties, gemeenten en provincie?
  • Welke instrumenten hebben zij tot hun beschikking en hoe kunnen zij de in te zetten mix van instrumenten goed onderling afstemmen?

Van de in totaal 125.000 extra huishoudens waarmee het CBS rekening houdt tot 2030, zijn er naar schatting circa 3.200 toe te kennen aan Twente. Van de 3.200 extra huishoudens komen circa 2.750 huishoudens voort uit meer immigratie. De overige 450 extra huishoudens komen voort uit de overige demografische factoren (geboorten, sterfte, paarvorming, etc.). De relatief jonge leeftijd (ruim de helft is jonger dan 35 jaar in 2030) en lage inkomenspositie van immigranten maken dat deze groep in beginsel sterk is aangewezen op de gereguleerde huursector.

Het aantal huishoudens in Twente loopt op van 274.600 in 2017 tot 288.200 in 2030, waarmee de huishoudensgroei gemiddeld uitkomt op 0,4% per jaar.

Lees verder