De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen

Als het zou lukken om grensbelemmeringen op de arbeidsmarkt weg te nemen, dan nemen de werkgelegenheid en lonen toe in Nederlandse grensprovincies, en de werkloosheid neemt af. De winst zou voornamelijk neerslaan in regio’s langs de Duitse landsgrens en nabij grote buitenlandse steden. Grensbelemmeringen blijken in de praktijk echter moeilijk weg te nemen.

Lees de publicatie

Zie ook: Meer werk en hogere lonen mogelijk in Nederlandse grensregio (Persbericht CPB, 23 november 2017)