Coöperatief bewonersbedrijf zo doe je dat!

Het handboek is bedoeld voor sociaal ondernemers en (bewoners)initiatieven die een coöperatief bewonersbedrijf willen opzetten. Daarnaast is het een handig ondersteuningsmiddel voor samenwerkingspartners van sociaal ondernemers die dergelijke initiatieven willen aanjagen en faciliteren, zoals gemeenten, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Binnen deze instanties is er soms een stevige interne trekker die zelf aan de slag gaat met de opzet van een coöperatief bewonersbedrijf. Of instanties en een sociaal ondernemer werken samen, waarbij de sociaal ondernemer invulling geeft aan de trekkersrol.

Dit handboek beschrijft de opzet en uitvoering van een coöperatief bewonersbedrijf. Doel van deze onderneming is om bewoners die op dit moment geen betaald werk hebben, de mogelijkheid te bieden om te participeren en zich te ontwikkelen om waar mogelijk de
stap te maken naar betaald werk of opleiding. De coöperaties worden ontwikkeld in een wijk waar behoefte is aan een sociale voorziening, zoals een locatie waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Download

Monique van Winkel, Mariëlle de Groot, Yvonne Ebber, Frans Kuiper, Barbara Panhuijzen, Gery Lammersen en Judith van Leeuwen, Coöperatief bewonersbedrijf zo doe je dat!, Movisie, Stimulansz en Stock5 , 2018.