Conceptueel kader regionale Monitor Brede Welvaart

Het kabinet investeert in de jaren 2018 tot en met 2022 950 miljoen euro in de Regio Envelop. Hiermee worden Regio Deals ondersteund waarin grote maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. Alle Regio Deals dienen bij te dragen aan de ontwikkeling van de brede welvaart.

Het ministerie van LNV wil de brede welvaartsontwikkeling op regionaal niveau volgen om de bijdrage van Regio Deals aan de brede welvaart te kunnen beoordelen. Hiervoor is een monitor nodig waarin de basisinformatie in samenhang wordt gepresenteerd.

Het voornaamste doel van dit rapport is het ontwikkelen van een conceptueel kader voor een regionale monitor brede welvaart (deel I). Daarnaast wordt een eerste aanzet gegeven voor de concrete uitwerking van het conceptuele kader (deel II).

Lees verder